@discobot start {new user tutorial}

where’s a robot when you need it?

1 Like

@discobot start new user tutorial

1 Like

@discobot start{tutorial}

@discobot start new usetutorial

here

Hi i have a probleme i don’t know how to change the language in Kami.

thanks

Okay ok ok ok ok ok thanks